• Atpakaļ
 • menu
 • Meklēt
 • Ieiet portālā
 • Dalīties ar rakstu:

  DelfinGroup 9 mēnešu rezultātu analīze

  Foto: DelfinGroup

  DelfinGroup uzņēmumu grupa (turpmāk – DelfinGroup vai Grupa) ir publicējusi savus 2023. gada 9 mēnešu finanšu rezultātus. Grupa turpina uzrādīt lielisku sniegumu ar 46% ieņēmumu pieaugumu un 11% peļņas pirms nodokļiem pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējā gada 9 mēnešu rezultātiem. Pēdējā ceturkšņa rezultāti uzrāda līdzīgu bildi un, šķiet, arī gada beidzamā ceturkšņa rezultāti visticamāk sekos šai tendencei. Un tomēr, kā esmu minējis iepriekšējās DelfinGroup rezultātu analīzēs, var novērot, ka esošajai vispārējai ekonomiskajai situācijai un paaugstinātiem tirgus procentu likmju līmeņiem ir negatīva ietekme gan uz Grupas finanšu rezultātiem, gan akciju salīdzinoši zemo novērtējumu.

  Turpinājumā plašāka uzņēmuma analīze, ko sagatavoja Kārlis Stēga. Kārlis ir ikdienā praktizējošs privātais investors. Pamatā Kārlis sevi uzskata par vērtības investoru (angļu valodā – value investor) ar prioritāti gūt pēc iespējas lielāku atdevi, uzņemoties minimālu vai kontrolētu risku. Profesionālās karjeras ziņā Kārlis ir beidzis Rīgas Ekonomikas augstskolu un šobrīd strādā par vecāko nodokļu konsultantu Rödl & Partner Latvijas birojā.
  Iepriekšējās analīzes secinājumi
  Ar savām domām par DelfinGroup esmu dalījies jau iepriekš, pēdējo reizi augustā par pusgada rezultātiem. Pusgada rezultāti bija ļoti labi, kā arī turpmākās izaugsmes prognozes un perspektīvas Grupa saglabāja augstā līmenī. Izveicot salīdzinoši konservatīvu akciju cenas vērtējumu, nonācu arī pie secinājuma, ka akcijas būtu grūti uzskatīt par pārvērtētām. Tajā pašā laikā, protams, jāņem vērā vispārējo tirgus procentu likmju pieauguma ietekme un citi riski, kas var negatīvi atsaukties turpmākajos DelfinGroup finanšu rezultātos un tādējādi arī akciju cenā.
  Biznesa attīstība
  Līdzīgi kā pusgada rezultāti, tāpat arī 9 mēnešu rezultāti turpina investorus iepriecināt. Grupai pēdējā ceturkšņa laikā ir izdevies neto kredītportfeļa apjomu audzēt par 6.5 milj. eiro, sasniedzot rekordaugstu kopējā neto kredītportfeļa līmeni – 84.6 milj. eiro. Tāpat arī kopējie DelfinGroup ieņēmumi un peļņa pēdējā ceturksnī sasniedza vēsturiski augstākos līmeņus – 13.3 milj. eiro (ieņēmumi) un 2.2 milj. eiro (peļņa pirms nodokļiem). Šis pieaugums vērojams visos pamatbiznesa segmentu rādītājos gan patēriņa aizdevumiem, gan lombarda aizdevumiem, gan lietotu preču pārdošanas segmentā. Viennozīmīga izaugsme visos segmentos redzama kā uz pēdējā ceturkšņa, tāpat arī uz 9 mēnešu rezultātu bāzes. Pēdējā ceturkšņa pārskatā arī uzņēmuma vadība min, ka visu segmentu griezumā pieprasījums pēc DelfinGroup produktiem ir saglabājies stabils.
  Biznesa attīstības ietvaros DelfinGroup pēdējā ceturksnī ir veicis uzlabotās Banknote telefona aplikācijas palaišanu, atpazīstamības veicināšanas aktivitātes jaunajā Banknote XL veikalā (lielākais lietoto preču tirdzniecības veikals Latvijā), kā arī dažādus citus uzlabojumus savās Latvijas filiālēs.
  Šī ceturkšņa ietvaros DelfinGroup arī dalījās ar darbinieku opciju galvenajiem noteikumiem, kas paredz izlaist 450 000 opciju. Lai gan tas mazina šī brīža akcionāriem piederošo akciju vērtību, šis solis ir atzīstams par labu darbinieku motivācijas un produktivitātes paaugstināšanai, kas esošajiem akcionāriem ilgtermiņā nodrošina vēl nozīmīgāku vērtības pienesumu. Tāpat vērts pieminēt, ka darbinieku opcijas nu jau ir diezgan standarta prakse lielākajos gan starptautiskajos, gan vietējos uzņēmumos.
  Ceturkšņa laikā DelfinGroup arī piesaistīja papildus finansējumu, emitējot 2 dažāda veida obligācijas (5 milj. eiro un 15 milj. eiro), kuru mērķis ir nodrošināt līdzekļus turpmākai attīstībai un esošo saistību refinansēšanai. Papildus DelfinGroup šī gada novembrī reģistrēja vēl vienu jaunu obligāciju emisiju 15 milj. eiro vērībā, kuru mērķis ir pārfinansēt esošās obligācijas 10 milj. eiro vērtībā, kuru atmaksas datums iestājas 25. novembrī, un atlikušo summu izmantot biznesa attīstībā. Kopumā šī papildus finansējuma piesaistīšana liecina par DelfinGroup turpinājumu ceļā uz ambiciozo mērķu sasniegšanu un turpmāku izaugsmi.
  Finanšu rezultāti
  DelfinGroup konsolidētie 2023. gada 3. ceturkšņa finanšu rezultāti un to salīdzinājums ar 2022. gada atbilstošajiem finanšu rezultātiem pieejams zemāk.
  DelfinGroup investoru prezentācija par 2023. gada pirmajiem 9 mēnešiem, 16. lpp
  No 3. ceturkšņa un 9 mēnešu finanšu rezultātiem varam izdarīt ļoti līdzīgus secinājumus kā iepriekš no pusgada rezultātiem. Respektīvi, ka kopējie ieņēmumi ir būtiski pieauguši – par veseliem 38% uz ceturkšņa bāzes un 46% uz 9 mēnešu bāzes, taču peļņa pirms nodokļiem ir pieaugusi tikai par 12% uz ceturkšņa bāzes un 11% uz 9 mēnešu bāzes. Iemesls tam, šķiet, ir objektīvi skaidrojams ar nozīmīgo procentu izmaksu pieaugumu, kas ir ievērojami palielinājies (par 64% uz ceturkšņa bāzes un 102% uz 9 mēnešu bāzes). Tas savukārt pamatojams ar vispārīgi augstākām tirgus procentu likmēm un augošajām saistībām sakarā ar finansējumu, kas nepieciešams aizdevumu portfeļa audzēšanai.
  Finanšu rezultātu salīdzinājums pa segmentiem
  Labus finanšu rezultātus DelfinGroup izdevās uzrādīt visos nozīmīgajos biznesa segmentos. Novērojams gan ieņēmumu, gan peļņas pieaugums katrā no tiem. Un tomēr arī šeit katra segmenta ietvaros ir jūtams procentu izmaksu īpatsvara pieaugums un ietekme uz peļņu. Tabulā zemāk norādīti finanšu rādītāji pa Grupas darbības segmentiem.
  DelfinGroup starpperiodu pārskats par 2023. gada pirmajiem 9 mēnešiem, 24. lpp.
  No tabulas augstāk varam novērot, ka katra segmenta ietvaros 2023. gada 9 mēnešu periodā rādītāja “Peļņa pirms nodokļa / Segmenta neto darbības rezultāts” vērtība ir zemāka, nekā 2022. gada 9 mēnešu periodā. Attiecīgi, konsekventi ar vispārējiem rezultātiem, varam secināt, ka arī katra segmenta ietvaros finansējuma izmaksu īpatsvars ir būtiski pieaudzis.
  Dalīties ar rakstu:
Saistītie raksti

Investors Andris ir Investoru kluba izdomāta persona. Viņa rīcībā ir 25 000 eiro reālas naudas, ko Andris sāk ieguldīt akciju tirgos 2021. gada novembrī. Andra investīciju lēmumus pieņem Investoru Kluba redakcija.

SignetNasdaq
Investore Andris
Capitalia
SignetNasdaqCapitalia
 • Tallinas birža
 • Rīgas birža
 • Viļņas birža
Investora Andra portfeļa vērtība