• Atpakaļ
 • menu
 • Meklēt
 • Ieiet portālā
 • Dalīties ar rakstu:

  Ģirts Dubkēvičs: Investoru tiesības Latvijā – ir vai nav aizsargātas?

  Ģirts Dubkēvičs Foto: FKTK

  13.novembrī Investoru Klubs tika atklāts ar pirmo konferenci. Starp runātājiem bija Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas finanšu instrumentu tirgus uzraudzības departamenta vecākais uzraudzības eksperts Ģirts Dubkēvičs.

  Savā prezentācijā Ģirts Dubkēvičs runāja par jautājumu: Investoru tiesības Latvijā – ir vai nav aizsargātas?
  Prezentāciju un jautājumu un atbilžu sesiju skatiet logā zemāk.
  Investoru Kluba komanda pateicas Ģirtam Dubkēvičam par dalību konferencē, interesanto prezentāciju un atbilžu sniegšanu uz ne tiem vienkāršākajiem jautājumiem!
  Tika saņemti vairāki jautājumi, uz kuriem atbildes nepaspējām sniegt. Tāpēc uz dažiem jautājumiem palūdzām sagatavot atbildes rakstiski:
  Vai FKTK ieskatā investoriem nav tiesību nekādā gadījumā, nekādos apstākļos un ne ar kādiem daudzumiem(pat ne ar vienu akciju) pārdot akciju lētāk, nekā nopirkts nekļūstot par pārkāpēju, ja uzņēmuma akcijas ir ļoti nelikvīdas? Arī ja vidējā svērtā metode nosaka, ka visas akcijas ir +, bet pēc FIFO metodes šī, konkrēta akcija ir mīnusā?
  Norādam, ka investoram ir tiesības brīvi pirkt un pārdot, t.sk. lētāk nekā iegādāts, investora rīcībā esošās akcijas. FKTK kontrolē, lai darījuma rezultātā netiktu veikta manipulatīva darbība, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK Regulas (turpmāk – Regula 596/2014) I pielikumā noteikto atbilst šādiem kritērijiem, kas nav izsmeļoši, ir papildināmi un paši par sevi nav noteikti jāuzskata par tirgus manipulācijām:
  a) kādā mērā iesniegtie tirdzniecības rīkojumi vai veiktie darījumi veido būtisku daļu no attiecīgā finanšu instrumenta, saistītā tūlītēja preču darījuma līguma vai izsolīto produktu, kas pamatojas uz emisijas kvotām, dienas darījumu apjomu, jo īpaši, ja minēto darbību rezultātā būtiski mainās to cenas;
  b) kādā mērā tādas personas iesniegtie tirdzniecības rīkojumi vai veiktie darījumi, kurai ir finanšu instrumenta, tūlītēja preču darījuma līguma vai izsolītā produkta, kas pamatojas uz emisijas kvotām, būtiska pārdošanas vai pirkšanas pozīcija, izraisa finanšu instrumenta, saistītā tūlītēja preču darījuma līguma vai izsolītā produkta, kas pamatojas uz emisijas kvotām, cenas būtiskas izmaiņas;
  c) vai veikto darījumu rezultātā mainās finanšu instrumenta, saistītā tūlītēja preču darījuma līguma vai izsolītā produkta, kas pamatojas uz emisijas kvotām, faktiskais īpašnieks;
  d) kādā mērā iesniegtie tirdzniecības rīkojumi, veiktie darījumi vai atceltie rīkojumi ietver pozīciju apvērses īsā laika posmā un veido būtisku daļu no attiecīgā finanšu instrumenta, saistītā tūlītēja preču darījuma līguma vai izsolītā produkta, kas pamatojas uz emisijas kvotām, un dienas darījumu apjoma, un kādā mērā tie varētu būt saistīti ar finanšu instrumenta, saistītā tūlītēja preču darījuma līguma vai izsolītā produkta, kas pamatojas uz emisijas kvotām, cenas būtiskām izmaiņām;
  e)kādā mērā iesniegtie tirdzniecības rīkojumi vai veiktie darījumi koncentrēti tirdzniecības sesijas īsā laika posmā un izraisa cenas izmaiņas, kuras pēc tam ietver pozīciju apvērses;
  f) kādā mērā iesniegtie tirdzniecības rīkojumi maina finanšu instrumenta, saistītā tūlītēja preču darījuma līguma vai izsolītā produkta, kas pamatojas uz emisijas kvotām, labāko pirkšanas cenu vai pārdošanas cenu, vai vispārēji maina tirgus dalībniekiem pieejamo rīkojumu grāmatu, un tos atsauc, pirms tiek izpildīti; un
  g) kādā mērā tiek iesniegti tirdzniecības rīkojumi vai veikti darījumi kādā noteiktā laikā vai ap to, kad tiek aprēķinātas atsauces cenas, norēķinu cenas un vērtējumi, un kādā mērā tie izraisa cenu izmaiņas, kurām ir ietekme uz šādām cenām un vērtējumiem.
  Detalizētāks skaidrojums atrodams Komisijas deleģētajā regulā (ES) 2016/522 (2015. gada 17. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 attiecībā uz atbrīvojuma piemērošanu noteiktām trešo valstu publiskām struktūrām un centrālajām bankām, tirgus manipulāciju rādītājiem, robežvērtībām, kuras saistītas ar informācijas atklāšanu, kompetento iestādi, kam paziņo par atlikšanu, atļauju veikt tirdzniecību slēgtos periodos un pārvaldītāju veikto darījumu veidiem, par kuriem ir jāziņo.
  Vai regulas 2016/522 un 596/2014 ir jāpiemēro no pirmā eiro? Baltijas otrajā sarakstā ir inertas akcijas, ar kurām tirgot bez pārkāpumiem ir teju neiespējams. Bet aizrādījumi, samazina dalībnieku tirgū skaitu, kas vēl vairāk samazina interesi par emitētajām akcijām. Kā paraugus var minēt- Daugavpils pievadķēžu rūpnīcu, Siguldas ciltslietu un mākslīgas apseklošanas staciju, Latvijas jūras medicīnas centru, to pašu Pata Saldus u.c. kā iziet no apburtā loka?
  Regula 596/2014 un Komisijas deleģētajā regula (ES) 2016/522 piemērojama katram darījumam. Vienlaikus FKTK individuāli izvērtē katru no tirdzniecības gadījumiem un mazāk likvīdu finanšu instrumentu gadījumos tiek vērtēta tirgus kopaina, kopējā investora rīcība un darījuma ekonomiskais pamatojums. Ja Jūs kā investoru māc šaubas par konkrēto darījumu, tad pirms tā veikšanas, iespējams, saņemt konsultāciju no FKTK.
  Dalīties ar rakstu:
Saistītie raksti

Investors Andris ir Investoru kluba izdomāta persona. Viņa rīcībā ir 25 000 eiro reālas naudas, ko Andris sāk ieguldīt akciju tirgos 2021. gada novembrī. Andra investīciju lēmumus pieņem Investoru Kluba redakcija.

FinansuSignet
Investore Andris
MintosNasdaqEstateguru
Investoru Kluba partneri
Birža
 • Rīgas birža
 • Tallinas birža
 • Viļņas birža
Lejupielādē datus
Lejupielādē datus
Lejupielādē datus
Lejupielādē datus
Lejupielādē datus
Lejupielādē datus

Cenas tiek parādītas ar 15 minūšu nokavēšanos. Salīdzinājums ar iepriekšējo dienu sākas 10.15 tirdzniecības dienas rītā.