• Atpakaļ
 • menu
 • Meklēt
 • Ieiet portālā
 • Dalīties ar rakstu:

  Bigbank emitē nenodrošinātās subordinētās obligācijas ar 8% likmi un plāno tās kotēt Nasdaq Tallinas biržā

  Digitālo bankas pakalpojumu sniedzējs Eiropas tirgos - Bigbank - nesen paziņoja par nenodrošināto subordinēto obligāciju publisko piedāvājumu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ar kopējo apjomu no 3 līdz 10 milj. eiro.

  Investori var pieteikties uz Bigbank 10 gadu nenodrošinātajām subordinētajām obligācijām ar 8% gada procentu likmi, kas maksājama reizi ceturksnī. Pieteikšanās periods sākas šodien un beidzas 2023.gada 24.novembrī. Bigbank plāno kotēt obligācijas Nasdaq Tallinn Fondu biržas Baltijas obligāciju sarakstā, lai nodrošinātu likviditāti un brīvu tirdzniecību.
  "Bigbank plāno turpināt straujo izaugsmi gan mājokļu, gan korporatīvo kredītu jomā un pakāpeniski sākt piedāvāt arī ikdienas bankas pakalpojumus. Mūsu jaunās 30 milj. eiro obligāciju programmas un pašreizējā obligāciju piedāvājuma mērķis ir stiprināt Bigbank grupas kapitāla struktūru un nodrošināt stabilu piekļuvi papildu kapitālam, kas tiks izmantots, lai finansētu Bigbank grupas budžetu un izaugsmi, kā tas paredzēts mūsu stratēģiskajā plānā,” skaidroja Bigbank valdes priekšsēdētājs Martins Lants (Martin Länts).
  "Esošajā ekonomiskajā vidē, kur tirgi sagaida nelielu procentu likmju samazināšanos, kotētās subordinētās obligācijas ar fiksētu procentu likmi gadā uz garāku termiņu ir instruments, kuru vērts apsvērt savu uzkrājumu ieguldīšanai. Bigbank ir ļoti diversificēts/dažādots aizdevumu portfelis, ko veido mājokļu un patēriņa kredīti un uzņēmumu attīstības un investīciju aizdevumi. Esam labi pārvaldīta un mūsdienīga banka, kas efektīvi darbojas, izmantojot digitālos kanālus”, sacīja Lants.
  Bigbank, kas pērn atzīmēja 30 gadu darbības jubileju, ir Igaunijas Republikā reģistrēta komercbanka. Bankas bilances kopsumma 2023.gada 30.septembrī bija 2.1 mljrd. eiro un pašu kapitāls – 237 milj. eiro. Banka darbojas deviņās valstīs, tai ir 146 000 aktīvo klientu un 500 darbinieku. Kredītreitingu aģentūra Moody’s ir piešķīrusi Bigbank bankas noguldījumiem ārvalstu un vietējās valūtās reitingu Baa3 ilgtermiņa reitingu skalā un Prime-3 īstermiņa reitingu skalā.
  Galvenie obligāciju publiskā piedāvājuma nosacījumi
  Nupat uzsāktajā publiskajā piedāvājumā Bigbank piedāvā līdz 3000 nenodrošināto subordinēto obligāciju ar nosaukumu “EUR 8.00 BIGBANK ALLUTATUD VÕLAKIRI 23-2033”/“EUR 8,00 Bigbank subordinētās obligācijas 23-2033” ”, kuru katras obligācijas nominālvērtība ir noteikta 1000 eiro apmērā, dzēšanas termiņš 2033.gada 30.novembris un fiksētā procentu likme – 8% gadā, kas maksājama reizi ceturksnī. Pārsnieguma gadījumā Bigbank ir tiesības palielināt piedāvājuma apjomu līdz 10 000 obligāciju. Tāpat Bigbank ir tiesības atcelt piedāvājumu nepieteiktajā apjomā. Nenodrošinātās subordinētās obligācijas tiek piedāvātas ar cenu 1000 eiro par vienu obligāciju.
  Pieteikties obligācijām var no 2023.gada 14.novembra plkst.10.00 līdz 2023.gada 24.novembra plkst.15.30. Piedāvājums būs paredzēts privātajiem un profesionālajiem investoriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
  Subordinētās obligācijas ir Bigbank nenodrošinātas parāda saistības pret investoru. Obligāciju subordinācija nozīmē, ka Bigbank likvidācijas vai bankrota gadījumā visiem prasījumiem, kas izriet no subordinētajām obligācijām, iestājas dzēšanas termiņš un tie tiek apmierināti tikai pēc visu nesubordinēto atzīto prasījumu pilnīgas apmierināšanas saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Plašāka informācija ir pieejama Prospektā un Prospekta kopsavilkumā.
  Šī piedāvājuma vispārējais mērķis ir stiprināt grupas kapitāla struktūru un nodrošināt stabilu piekļuvi papildu kapitālam, lai finansētu grupas budžetu un izaugsmi, kā tas paredzēts Bigbank stratēģiskajā plānā.
  Banka plāno no obligāciju emisijas gūtos ieņēmumus izmantot papildu kredītrisku segšanai, kas izriet no Bigbank grupas uzņēmumu un mājokļa kredītu portfeļa pieauguma Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās papildu prasības attiecībā uz 2.līmeņa kapitālu.
  Obligāciju emisijas ietvaros gūtos ieņēmumus var izmantot arī esošo Bigbank emitēto nenodrošināto subordinēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanai ar nosacījumu, ka Bigbank ir tiesības šīs obligācijas dzēst pirms termiņa saskaņā ar piemērojamajiem obligāciju noteikumiem.
  *Bigbank ir iesniegusi pieteikumu Nasdaq Tallinn AS par subordinēto obligāciju iekļaušanu biržas Baltijas obligāciju sarakstā. Paredzamais kotēšanas un tirdzniecībā iekļaušanas datums ir aptuveni 2023.gada 1.decembris.
  Uzzini vairāk ŠEIT.
  Prospekts un Prospekta kopsavilkums ir publicēti un elektroniskā formātā pieejami Bigbank tīmekļa vietnē https://investor.bigbank.eu/lv un Igaunijas Republikas Finanšu uzraudzības iestādes tīmekļa vietnē https://www.fi.ee. Papildus iepriekš minētajam, Prospekts, Prospekta kopsavilkums un kopsavilkuma tulkojumi igauņu, latviešu un lietuviešu valodā ir pieejami Fondu biržas informācijas sistēmā. Bigbank nenodrošināto subordinēto obligāciju noteikumi ir publicēti un ir pieejami elektroniskā formātā Bigbank tīmekļa vietnē https://investor.bigbank.eu/lv.
  Pirms ieguldījumu veikšanas Bigbank nenodrošinātajās subordinētajās obligācijās, lūdzam Jūs pilnībā iepazīties ar Prospektu un piedāvājuma noteikumiem, lai pilnībā izprastu iespējamos riskus un ieguvumus saistībā ar lēmumu ieguldīt vērtspapīros, un nepieciešamības gadījumā aicinām konsultēties ar ekspertu.
  Šis paziņojums ir vērtspapīru reklāma Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2017.gada 14.jūnija regulas Nr. 2017/1129/ES izpratnē un nav uzskatāms par Bigbank nenodrošināto subordinēto obligāciju pārdošanas piedāvājumu vai aicinājumu parakstīties uz subordinētajām obligācijām. Pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījuma veikšanu, lūdzam iepazīties ar Prospektu un Prospekta kopsavilkumu un, ja nepieciešams, konsultēties ar ekspertu. Katram investoram lēmums par ieguldījumiem jāpieņem, pamatojoties tikai uz Prospektā un Prospekta kopsavilkumā iekļauto informāciju. Prospekta apstiprinājums, ko sniegusi finanšu uzraudzības iestāde, nav uzskatāms par Bigbank nenodrošināto subordinēto obligāciju ieteikumu.
  Šajā paziņojumā iekļauto informāciju nav paredzēts publicēt, izplatīt vai pārsūtīt pilnībā vai daļēji, tieši vai netieši, Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Honkongā, Japānā, Singapūrā, Dienvidāfrikā vai jebkurā citā valstī vai apstākļos, kad tāda publicēšana, izplatīšana vai pārsūtīšana būtu nelikumīga. Bigbank nenodrošinātās subordinētās obligācijas tiks publiski piedāvātas tikai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, un subordinēto obligāciju pārdošana vai piedāvājums nenotiks nevienā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, uzaicinājums vai pārdošana būtu nelikumīga bez likuma izņēmuma vai atbilstības.
  Dalīties ar rakstu:

Investors Andris ir Investoru kluba izdomāta persona. Viņa rīcībā ir 25 000 eiro reālas naudas, ko Andris sāk ieguldīt akciju tirgos 2021. gada novembrī. Andra investīciju lēmumus pieņem Investoru Kluba redakcija.

SignetNasdaq
Investore Andris
Capitalia
SignetNasdaqCapitalia
 • Tallinas birža
 • Rīgas birža
 • Viļņas birža
Investora Andra portfeļa vērtība